Ambilight

Pojem Ambilight (zkratka z "ambient lighting") bychom mohli volně přeložit jako "okolní svícení". Tuto technologii vyvinula společnost Philips pro své nové LED televizory. Technologie Ambilight vytváří okolo obrazovky světelný efekt, který je barevně sladěn se scénou na obrazovce. Toto kreativní svícení částečně maže hranici mezi obrazovkou a okolním prostředím. Divák je tedy lépe vtažen do obrazu.

Proč je funkce Ambilight zajímavá

  • vtahuje diváka do děje na obrazovce
  • opticky zvětšuje obrazovku
  • vyvolává lepší dojem z barev

Ambilight

Televizory Philips s technologií Ambilight >>

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky