Nejčastější dotazy

Reklamace a servis

 • Jak postupovat při reklamaci?
  Pokud taková situace nastane, přineste zakoupené zboží na kteroukoli naši prodejnu. Pokud by se jednalo o rozměrnější zboží, můžete využít značkový servis výrobce a domluvit si návštěvu servisního technika. Potřebujete-li kontakt na servisní partnery, můžete zavolat na naši zákaznickou linku 542 425 555.
 • Jaké doklady potřebuji pro vyřízení reklamace?
  Požadujeme potvrzený záruční list s vyznačením data prodeje, případně záruční list nepotvrzený zároveň s originální účtenkou. Pokud jste záruční list neobdrželi (u drobnějšího zboží se to může stát), stačí předložit originál účtenky.
 • Musím zboží reklamovat ihned po zjištění vady?
  Záleží na Vás, kdy se rozhodnete zboží reklamovat. Doporučujeme ale závadu reklamovat co nejdříve. Je nutné si uvědomit, že i když zboží nepoužíváte, záruční doba stále běží.
 • Pokud účtenku ztratím, můžu i přesto reklamaci uplatnit?
  Ano. Pomůže nám, pokud předložíte jakýkoliv doklad, podle kterého bychom mohli prodej v našem systému dohledat (v případě platby kartou výpis z účtu, pokud jste zboží pořizovali na splátky pak úvěrovou smlouvu, apod.).
 • Mohu zboží reklamovat v jiné prodejně, než v té, kde jsem zboží zakoupil?
  Ano, zboží můžete reklamovat v kterékoliv prodejně OKAY na území ČR.
 • Jaký je další postup po uplatnění reklamace?
  Zboží odesíláme do autorizovaného servisu k opravě.
 • Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?
  Většinu reklamací vyřizujeme do 20ti dnů, ačkoli zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Pouze ve složitějších případech využíváme maximální, zákonem definovanou lhůtu na vyřízení reklamace.
 • Jak přesně sepočítá zákonná 30ti denní lhůta na vyřízení reklamací?
  Lhůta začíná běžet dnem, který následuje po dni uplatnění reklamace, přičemž se počítají dny kalendářní, tj. včetně sobot, nedělí i svátků. Podmínkou pro běh této lhůty však je, že nám k vyřízení reklamace poskytnete požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že nám umožníte přezkoumat reklamované zboží.
 • Musí mít zboží při reklamaci originální obal?
  Nemusí, zboží můžete reklamovat i bez původního obalu. Máte-li však originální obal k dispozici, doporučujeme jej použít. Originální obaly svou jedinečnou konstrukcí poskytují výrobku maximální bezpečnost při přepravě.
 • Mohu poslat k reklamaci výrobek bez příslušenství?
  Samozřejmě. Reklamační technik tuto skutečnost vyznačí na reklamační protokol.
 • Mohu se na autorizovaný servis obrátit přímo? Kde zjistím kontakt na servis?
  Ano, samozřejmě můžete. Seznam autorizovaných servisů i s kontakty bývá uveden na záručním listě, další možností je internet. K uplatnění reklamace potřebujete záruční list vyplněný prodejcem. Servis je povinen provést záruční opravu zdarma v zákonem stanovené 30ti denní lhůtě.
 • Jakou mám možnost, pokud servis opravu jako záruční neuzná nebo nedodrží dohodnutý termín?
  Obraťte se na kteroukoliv z našich prodejen, situaci prověříme a nabídneme Vám další řešení.
 • Poskytujete i pozáruční servis?
  Ano. Vadné zboží nám můžete přinést na prodejnu. Zdarma zajistíme dopravu do autorizovaného servisu a zpět, platíte pouze cenu opravy samotné. Pozáruční servis a diagnostiku vám zprostředkujeme i v případě, že jste zboží nezakoupili u nás.
 • Kam se mohu obrátit, pokud nesouhlasím s vyřízením reklamace?
  Nesouhlasíte-li se způsobem vyřízení reklamace, požádejte na prodejně o postoupení reklamace nadřízenému manažerovi, který je povinen do dohodnutého termínu reklamační řízení přezkoumat.V případě postoupení reklamace reklamované zboží samozřejmě nepřebíráte.
  Nebudete-li spokojeni s přezkoumáním reklamace lokálním manažerem, kontaktujte nás na naší zákaznické lince 542 425 555.

Doprava a instalace

 • Můžu si u vás objednat odvoz zakoupeného zboží?
  Samozřejmě. V každém městě máme smluvního dopravce, který dopravu dle Vašeho přání realizuje. Objednávku dopravy s Vámi sepíšeme na prodejně. Cenu dopravy, kterou předem znáte, uhradíte při převzetí zboží přímo dopravci. Dopravu lze domluvit i přímo na prodejně.
 • Proč OKAY neposkytuje dopravu zdarma na veškeré zboží?
  Naší filozofií je prodávat zboží za nejnižší možnou cenu. Pokud bychom poskytovali tuto službu na veškeré zboží zcela zdarma, ve skutečnosti bychom museli náklady spojené s dopravou promítnout do koncových cen, které by tak byly vyšší pro všechny. Zákazníci, kteří si dopravu zajistí vlastními silami, by tak platili i to, co nevyužili. A to nám nepřipadá fér.
 • Dopravíte mi zboží i do vyššího patra bez příplatku?
  Ano. V ceně je dopravení spotřebiče na místo určené zákazníkem a také jeho vybalení.
 • Vystaví mi dopravce daňový doklad?
  Ano, pokud si ho vyžádáte, dopravce je povinen Vám doklad vystavit.
 • Bydlím jen 2 km od prodejny, proč mám platit stejně jako zákazník, který bydlí 15 km od prodejny?
  Protože velkou část ceny dopravy tvoří náklady spojené s manipulací zboží, postavení na místo Vámi určené, jeho vybalení a základní zapojení. Cenu vám sdělí zaměstnanec prodejny při sepsání objednávky na prodejně nebo si ji můžete zjistit předem telefonicky.
 • Bude cena stejná, pokud na jednu adresu povezete více spotřebičů?
  Pokud přepravce dopravuje více kusů zboží na jednu adresu, přičítá se k ceně dopravy příplatek za každý další kus. O cenách se informujte na prodejně.
 • Jaká je cena dopravy a co zahrnuje?
  Cena dopravy zboží se odvíjí od vzdálenosti prodejny k místu určeného zákazníkem. Cenu vám sdělí zaměstnanec prodejny při sepsání objednávky na prodejně nebo si ji můžete zjistit předem telefonicky. Cena zahrnuje kromě dopravy také postavení spotřebiče na místo Vámi určené, vybalení spotřebiče a základní zapojení.
 • Za jak dlouho po zakoupení mi výrobek přivezete?
  Zboží dopravíme nejpozději do tří pracovních dnů od nákupu. Den rozvozu, včetně přibližného časového rozmezí pro doručení zboží (obvykle v řádu několika hodin), si sjednáte na prodejně v rámci objednávky dopravy.
 • Odvezete si zároveň starý elektrospotřebič?
  Ano, pokud si to budete přát. Konkrétní podmínky odběru vašeho elektrospotřebiče upravují naše obchodní podmínky v článku 9 (www.okay.cz/clanky/vse-o-nakupu-e-shop/obchodni-podminky-e-shop/). Informovat o požadovaném odběru nás můžete již v průběhu online objednávky kliknutím na tlačítko v objednávkovém formuláři u dopravce, který takovou službu zpětného odběru nabízí. 
 • Zapojíte a předvedete mi zakoupený výrobek?
  Ano, základní zapojení provede přepravce. Základní zapojení a naladění TV, zapojení pračky nebo myčky je možné pouze tehdy, pokud jsou v místě potřebné přípojky. Standardně nezapojujeme varné desky a plynové sporáky (je nutná odborná způsobilost).

Nákup na splátky

 • Mohu v prodejnách OKAY nakupovat na splátky?
  Samozřejmě můžete. U nás nepotřebujete k nákupu zboží hotovost. Naši profesionálové Vám nabídnou široký výběr možností prodeje na splátky a pomohou Vám vybrat pro Vás výhodný splátkový produkt. Působíme jako zprostředkovatel úvěrů pro společnosti BNP Paribas Personal Finance SA (v ČR působící pod obchodním názvem HELLO BANK!), Cofidis s.r.o., Essox s.r.o. a Home Credit a.s.
 • Jaké jsou finanční limity pro nákup zboží na splátky?
  Minimální výše úvěru je 3 000 Kč. Nákup Vašeho zboží můžete spotřebitelským úvěrem financovat až do hodnoty 100 % ceny zboží.
 • Mohu vyplnit smlouvu přímo na prodejně?
  Ano, žádost o poskytnutí úvěru vyplníte přímo na prodejně. Po předběžném schválení podepíšete návrh úvěrové smlouvy, složíte přímou platbu, je-li požadována, a zboží je Vaše. Sjednání financování Vám nezabere více než pár minut.
 • Mám zaručeno, že úvěr dostanu?
  Samotné sepsání žádosti o úvěr Vám nezaručuje nárok na uzavření úvěrové smlouvy. Úvěrová společnost na základě údajů, které jí poskytnete, sama rozhodne, zda Vám úvěr poskytne či nikoli.
 • Kdo může o úvěr žádat?
  Naše spotřebitelské úvěry může využít každá fyzická osoba ve věku od 18 let s pravidelným a trvalým zdrojem příjmů.
 • Potřebuji doklad o příjmu?
  Doklad o příjmu nepotřebujete v případě, že výše úvěru nepřekročí částku 80 000 Kč.
 • Jaké doklady potřebuji pro žádost o úvěr?
  K žádosti o úvěr do  80 000 Kč stačí předložit 2 doklady: platný doklad totožnosti (pro úvěr nad 50 000 Kč rovněž doklad totožnosti a podpis partnera) a jeden z uvedených druhých dokladů (řidičský průkaz, pas, bankovní karta, průkaz zdravotní pojišťovny, zbrojní průkaz). Pro získání úvěru nad 80 000 Kč požadujeme 3 doklady: platný doklad totožnosti (rovněž doklad totožnosti a podpis partnera), jeden z níže uvedených dokladů prokazující adresu bydliště, jeden z níže uvedených dokladů pro ověření příjmu:
  a) doklad prokazující bydliště žadatele o úvěr,
  b) doklad o zaplacení nájemného, rozpis nebo složenka SIPO, vyúčtování odběru elektřiny, vyúčtování odběru plynu, vyúčtování telekomunikačních poplatků, výpis z katastru nemovitostí, výpis z bankovního účtu. Doklad nesmí být starší než 2 měsíce,
  c) doklad pro ověření příjmu žadatele o úvěr,
  d) potvrzení o výši příjmu, poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele,  daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem), potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu, poslední výpis z účtu, poslední složenka prokazující pobírání důchodu. Doklad nesmí být starší než 1 měsíc.
 • Pomůžete mi s výběrem typu úvěru?
  Ano. Naši odborníci Vám na základě Vašich požadavků pomohou s výběrem vhodného úvěrového produktu. Nabízíme splátkové produkty od společnosti BNP Paribas Personal Finance SA (v ČR působící pod obchodním názvem HELLO BANK!), Cofidis s.r.o., Essox s.r.o. a Home Credit a.s.
 • Jsem na mateřské, mohu nakupovat na splátky?
  Ano, splátková společnost Essox s.r.o umožňuje nákup zboží na splátky i pokud jste na mateřské dovolené. 
 • Co se stane v případě, že ztratím práci? Je možné splátky přerušit?
  Bohužel to není možné. Tuto situaci Vám může pomoci vyřešit pojištění proti neschopnosti splácet úvěr z důvodu ztráty zaměstnání. Pojištění si můžete sjednat společně s žádostí o úvěr. Úhrada za pojištění bude zahrnuta v měsíční splátce úvěru a automaticky odvedena pojišťovně.
  Nárok na plnění vznikne, nastala-li nezaměstnanost po uplynutí čekací lhůty (90 dnů od data počátku pojištění) a trvá alespoň 60 kalendářních dnů. Pojišťovna uhradí měsíční splátku v měsíci, ve kterém jste 60. den v nezaměstnanosti a hradí maximálně 12 měsíčních splátek. Výplatou pojistného plnění pojištění nezaniká.
  Vyplatí se proto pojištění schopnosti splácet úvěr sjednat spolu s žádostí o úvěr.

Vrácení zboží

 • Mohu zakoupené zboží vyměnit?
  Ano. Zboží je ve 14ti denní lhůtě možno vyměnit za jiný výrobek. Případný rozdíl v ceně bude vzájemně vyrovnán.
 • Mohu zakoupené zboží vrátit?
  Ano. Poskytujeme 14ti denní lhůtu na vyzkoušení výrobku, ve které můžete zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu. Peníze dostanete zpět.
 • Dostanu své peníze hned zpět?
  Ve většině případů ano. U vybraných skupin zboží (mobilní telefony, tablety, herní zařízení, digitální fotoaparáty, kamery, navigace, počítače, notebooky, varné desky, trouby a sporáky), u kterých nelze ihned ověřit a posoudit funkčnost, zboží předáme autorizovanému servisu k diagnostice a přezkoušení. Garance vrácení zboží může být v případě výše uvedených vybraných skupin zboží podmíněna Vaším souhlasem s úhradou nákladů za diagnostiku ve výši 600 Kč vč. DPH. Více informací ZDE.
 • Jak mám postupovat, pokud se rozhodnu zboží vrátit?
  Zboží přinesete na prodejnu, kde jste ho zakoupili. Zboží musí být kompletní, nepoškozené, v původním obalu a s čistým, tj. dosud nepotvrzeným záručním listem.
 • V jakých případech již nelze zboží vrátit?
  Nelze vrátit rozbalené nosiče zvuku, obrazu a dat (např. hry, DVD filmy apod.). Dále není možné vrátit zboží zakoupené na závaznou zákaznickou objednávku. V případě, že spotřebič obsahuje některé spotřební díly či součásti, (např. cartridge do tiskárny, sáčky do vysavače, holící čepele) a výrobek již byl použit, podmiňujeme vrácení zboží úhradou těchto spotřebních součástí.
 • Jakým způsobem mi bude vrácena uhrazená cena?
  Záleží na způsobu původní úhrady zboží. Pokud jste zboží uhradili platili hotově, vrátíme Vám částku v hotovosti, pokud jste zboží uhradili platební kartou, vrátíme Vám peníze na kartu resp. na Váš účet.
 • Je možné vrátit i zboží zakoupené na úvěr?
  Ano, v takovém případě úvěr stornujeme. Pokud jste již část kupní ceny uhradili na prodejně, pak Vám tuto částku samozřejmě vrátíme.
  Co se stane s takto vráceným zbožím?
  Zboží je umístěno ve speciálně vyhrazeném prostoru prodejny a prodáváno s výraznou slevou v řádu desítek procent. Zboží je viditelně označeno jako vrácené a používané. Zákazník je tak vždy srozuměn s tím, co kupuje.
 • Platí na již vrácené zboží plná záruka?
  Ano, na většinu zboží poskytujeme standardní záruku. Pouze ve výjimečných případech může být záruka zkrácena dle záznamů v záručním listu. Na tuto skutečnost budete personálem prodejny upozorněni.
 • Nařizuje zákon prodejci přijmout vrácené zboží?
  Ne, jedná se o naši nadstandardní službu zákazníkům a rozhodně není u konkurence (kromě e-shopů) obvyklá. Tato garance je o důvod víc, vybrat si pro nákup spotřebičů právě OKAY elektrospotřebiče.