Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) je bezdrátová technologie na bázi mikrovlnného spojení. Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma 2,4 a 5 GHz, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládání kabelů. Uživatelé tak spolu mohou komunikovat, sdílet data i periferie (např. síťová tiskárna nebo skener), dělit se o připojení k Internetu nebo spolu hrát počítačové hry, a to vše bezdrátově.

Síť Wi-Fi je určená primárně k náhradě kabelového ethernetu v bezlicenčním pásmu, které je dostupné prakticky v celém civilizovaném světě. Bezdrátové sítě jsou velmi běžné a Wi-Fi bývá předinstalovaná téměř vy všech typech moderních počítačů, telefonů i tabletů. Pro starší modely jsou k dispozici Wi-Fi adaptéry. Hlavní výhoda sítě spočívá v mobilitě, tedy v možnosti připojení na Internet při přemisťování, v hotelech, kavárnách a veřejných institucích. V domácnosti pak Wi-Fi poskytuje možnost připojení několika zařízení současně, v kterémkoli pokoji. Máte-li kabelový internet, k připojení k Wi-Fi síti v některých případech postačuje modem, jindy je třeba zakoupit router.

Přednosti Wi-Fi připojení

  • nízká cena
  • mobilita
  • velká kapacita sítě

Wi-Fi routery >> Wi-Fi adaptéry >>