SOS tlačítko

SOS tlačítko slouží k okamžitému přivolání pomoci a disponují jim především telefony pro seniory. Uživatel mobilu si nastaví jedno nebo více telefonních čísel (dle specifikací jednotlivých modelů), na které po stisknutí tlačítka automaticky začne volat nebo zašle SMS s předdefinovaným textem. Rychle zkontaktujete záchrannou službu, členy rodiny či blízké. Některé telefony zároveň odesílají údaje o poloze nebo vydávají po stisknutí upozorňovací akustický signál.

Stisknutím tlačítka okamžitě přivoláte pomoc

Výhody telefonů s SOS tlačítky

  • zkracujú dobu přivolání pomoci
  • není třeba manuálně hledat a vytáčet telefonní čísla
  • tlačítko je snadno přístupné

Nabídka Senior telefonů

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky