Qi

Qi je technologie, kterou vyvinulo Wireless Power Consortium (celosvětové sdružení firem - od 2008, které se specializují na bezdrátové napájení) . Umožňuje přenos elektrického napětí mezi elektronikou na vzdálenost do 4 cm. Ke 14. červenci 2016 existuje asi 140 zařízení, které podporují bezdrátové nabíjení.

Qi funguje na principu magnetické indukce. Dvě cívky - jedna v nabíječce (vysílači), druhá v telefonu/tabletu (přijímači) - při přiblížení obou cívek vzniká magnetické pole, které indukuje proud. Ten se ve výsledku přenáší z vysílače (nabíječky) do přijímače (telefonu/tabletu), kterému dobíjí baterii. Takovýto přenos energie je možný jen díky velmi malé vzdálenosti mezi přístroji a správným stíněním, aby se indukované magnetické pole šířilo jen požadovaným směrem.

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky