OLED

OLED - (zkratka z anglického Organic light-emitting diode) je technologie využívající řízenou elektroluminiscenci v organických materiálech. Používá se především v displejích mobilních telefonů, zejména značky Samsung nebo nově televizorů. Princip OLED technologie spočívá v přivedení napětí do některé z organických vrstev mezi průhlednou anodou a kovovou katodou. Poté se vytvoří kladný a záporný náboj, jejichž spojením ve vyzařující vrstvě se produkuje světelné záření.

OLED displeje můžeme rozdělit na dva základní druhy, displeje s pasivní matricí (PMOLED) a displej s aktivní matricí (AMOLED). Rozdíl je především v zobrazovací frekvenci, spotřebě a ceně. V prvních dvou vítězí AMOLED použivané pro zobrazování videa, v posledním levnější PMOLED.

Výhody oproti ostatním displejům

  • dokonalé zobrazení černé barvy - opravdu černé nikoli odstíny šedé jako u LCD
  • bodové řízení jasu  - nezávislé změny jasu oproti ostatním technologiím, kde se jas mění pro celou obrazovku současně
  • malý příkon
  • tloušťka panelu 5-10 mm
  • rychlá odezva - 1000x kratší než LCD
  • nízká hmotnost
  • velký pozorovací úhel 170 ° - z každé pozice vidíte ostrý a nezkreslený obraz

Naše nabídka OLED televizí >>    Mobilní telefony s OLED displeji >>

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky