Elektronická stabilizace obrazu

Mechanismus používá snímač větší plochy, než kolik je potřeba pro záznam. Plochu čtení obrazu lze políčko po políčku posouvat po jeho ploše a redukovat tak do jisté míry třesení obrazu.

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky