Dynamický kontrast

Dynamický kontrast je číselná hodnota vždy uváděná v parametrech televizí a monitorů. Vyjadřuje poměr mezi nejsvětlejším a nejtmavším možným odstínem na obrazovce. Tyto extrémy však nikdy nejsou zobrazeny současně. Zatímco standardní kontrast displeje se může pohybovat v rozmezí od 250:1 až po 3000:1, dynamický kontrast často přesahuje hodnoty několika milionů ku jedné. Dynamický kontrast tedy nemá nic společného s typickým kontrastním poměrem displeje.
 
 

Jak funguje dynamický kontrast

Při aktivaci dynamického kontrastu televizor či monitor vyhodnotí, zda je zobrazená scéna spíše světlá, nebo tmavá. Následně převládající odstíny posune k nejbližší hranici dynamické škály. Tmavá scéna se stane tmavší, zatimco světlá scéna bude zářivější. Dochází tak ke značnému zvýšení kontrastu, což má za následek líbivější obraz a pestřejší barvy.
 
Mnoho výrobců zobrazovací techniky dynamický kontrast s oblibou zdůrazňuje. Po stránce kvality a pestrosti obrazu tedy dynamický kontrast může výrazně pomoci. Je však dobrý sluha, ale špatný pán. Při nerozumném nastavení může obraz ztrácet správnou kresbu v tmavých či světlých místech. Doporučujeme proto nenastavovat dynamický kontrast příliš vysoko.
 
Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky