Kusový koberec Augustin 22 (133x190 cm)

Kusový koberec Augustin 22 (133x190 cm)