Konektor Emos K73312, F, 2ks

Konektor Emos K73312, F, 2ks