Venkovní úklid a zimní údržba

V rámci venkovního úklidu zajišťujeme celoroční úklid chodníků, parkovišť, příjezdových komunikací a veřejných prostranství. Letní údržba zahrnuje strojní a ruční čištění, kombinované čištění, kropení, tlakové mytí, strojní a ruční úklid po zimní sezóně, Údržba zeleně, údržba travnatých ploch, keřů a okrasných záhonů, sečení trávy včetně sběru a odvozu a hrabání listí a další úklidové práci vaší zeleně. Zimní údržba zahrnuje strojní i ruční úklid sněhu, odvoz sněhu a posyp inertními nebo chemickými látkami. Ceník úklidových služeb naleznete na http://bruco.cz/cenik-uklidovych-sluzeb

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky