Odpočinková zóna v obci Troubsko

Studie řeší koncepci klidové zóny v návaznosti na pěší tah a sportoviště obce. Území je řešeno jako několik vzájemně propojených parkově upravených ploch. V současnosti probíhá realizace první části.

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky