Návrhy zahrad a předzahrádek rodinných domů

Návrhy zeleně kolem soukromých objektů jsou těžištěm naší činnosti. Projektujeme rodinné zahrady, předzahrádky, navrhujeme úpravy již starších výsadeb, případně i jen dílčí květinové záhony. Zahradu i malou předzahrádku chápeme jako součást širšího kontextu okolní krajiny a navrhujeme taková řešení, která s ní budou v souzvuku. Víme, že zahrada je prostor mnoha funkcí, okrasná funkce by tedy nikdy neměla být jen jedinou. Zahrada má sloužit především k pobytu, ale nejen jako rozšířený prostor vlastního obydlí, ale jako svébytný obytný prostor. V poslední době se věnuje více pozornosti pěstování vlastních plodin na zahradě, nejen jako ekonomická nutnost, ale hlavně jako výraz moderního životního stylu. ArboDesign reaguje na tyto trendy a tím se liší od většiny ostatních firem na trhu.

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky