Návrhy prvků veřejné zeleně

Navrhneme menší vegetační celky v prostoru veřejné zeleně v obcích nebo městech, jako jsou výsadby stromořadí, alejí, záhonů nebo parkových ploch.

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky