Jednorázový úklid

V oblasti jednorázových úklidů nabízíme tyto služby: strojové čištění podlah, mytí oken a výloh, čištění koberců a čalounění, generální úklid, úklid staveb, ochrana a údržba podlah, výškové čistící práce, ostatní úklidové a čistící služby, Ceník úklidových služeb naleznete na http://bruco.cz/cenik-uklidovych-sluzeb

 • Strojové čištění podlah

  Moje oblíbené 0 Komentářů 1

  Komentáře:

  • BRUCO Spol. s r.o. 14.07.2015 19:09:08

   Strojové čištění podlah zahrnuje zametení nebo vysátí hrubých nečistot a následné strojové mytí podlah různých typů a materiálů, například: betonové podlahy, mramorové a teracové dlažby, PVC, laminátové podlahy, parkety, další typy podlah dle poptávky zákazníka. Zametání hrubých nečistot je prováděno zametacími stroji, drobné nečistoty a prach jsou vysávány průmyslovými vysavači. Na mokré mytí jsou používány kotoučové stroje nebo podlahové automaty s různými typy kartáčů nebo padů pro konkrétní typ podlahy. Rozsáhlé podlahové plochy jsou čištěny výkonnými mycími automaty se sedící obsluhou. Po vyčištění může být podlaha ošetřena ochrannými vosky, emulzemi nebo oleji, podrobnosti naleznete v sekci ochrana a údržba podlah.

   Ceník úklidových služeb naleznete na http://bruco.cz/cenik-uklidovych-sluzeb

  Komentář:

  Přidání nového komentáře:

 • Mytí oken a výloh

  Moje oblíbené 0 Komentářů 1

  Komentáře:

  • BRUCO Spol. s r.o. 14.07.2015 19:09:48

   Provádíme jednorázové i pravidelné (servisní) mytí běžně znečištěných oken a výloh, dále mytí oken po malířích, mytí oken po stavebních pracích, mytí zimních zahrad atd. Mytí oken a výloh zahrnuje mytí prosklených ploch včetně rámů a parapetů, zejména plastová okna, kastlová okna, eurookna, veškeré typy výloh, prosklené pláště budov, prosklené příčky v interiérech, výtahové šachty, další prosklené plochy dle požadavků zákazníka. Zajišťujeme také mytí oken a skel ve výškách za použití vysokozdvižných plošin, lešení nebo pomocí horolezecké techniky. Více naleznete v sekci výškové čistící práce.

   Ceník úklidových služeb naleznete na http://bruco.cz/cenik-uklidovych-sluzeb

  Komentář:

  Přidání nového komentáře:

 • Čištění koberců a čalounení

  Moje oblíbené 0 Komentářů 1

  Komentáře:

  • BRUCO Spol. s r.o. 14.07.2015 19:10:25

   V rámci komplexní nabídky služeb mobilní tým BRUCO provádí: vysávání koberců rotační klepací hlavicí, čištění koberců extrakční metodou, čištění koberců kotoučovým strojem a následné extrakční čištění, vysávání čalounění rotačním kartáčem, čištění čalounění extrakční metodou. Čištění slabě znečištěných koberců provádíme šetrnou extrakční metodou. Extrakční čištění je způsob čištění, kdy se čistící roztok vstřikuje do čištěné plochy koberce nebo čalounění a poté se odsává i s nečistotami zpět do sběrného tanku. Tento proces probíhá opakovaně a na závěr se provede vysátí zbytkového roztoku. Čištění rozsáhlých nebo silně znečištěných kobercových ploch provádíme kotoučovým strojem a následně extrakční metodou. Čištění kotoučovým strojem je způsob čištění, kdy se čistící roztok nanese kotoučovým strojem na čištěnou plochu koberce, rotačním pohybem kartáče napění, koberec se kartáčuje a následně se špinavý roztok s pěnou odsaje. Poté následuje extrakční čištění.

   Ceník úklidových služeb naleznete na http://bruco.cz/cenik-uklidovych-sluzeb

  Komentář:

  Přidání nového komentáře:

 • Úklid staveb

  Moje oblíbené 0 Komentářů 1

  Komentáře:

  • BRUCO Spol. s r.o. 14.07.2015 19:11:02

   Mobilní tým BRUCO zajišťuje komplexní úklid staveb malého, středního i velkého rozsahu. Úklid staveb nebo také „postavební úklid“ zahrnuje: úklid hrubého stavebního odpadu, strojové nebo ruční zametání podlah, vysávání podlah průmyslovým vysavačem, strojové čištění podlah kotoučovým strojem, strojové čištění podlah mycím automatem, strojové čištění rozsáhlých ploch velkokapacitními mycími stroji, mytí oken, výloh a prosklených ploch, kompletní úklid sociálních zařízení vč. zařizovacích předmětů, výškové práce, např. čištění osvětlení, rozvodů VZT, klimatizace atd., tlakové mytí různých druhů povrchů, obkladů, fasád, impregnace a ošetření podlah a ostatních povrchů, další úklidové práce dle charakteru zakázky, V rámci komplexního servisu při úklidu staveb zajišťujeme: přistavení kontejnerů na stavební odpad odvoz a odbornou likvidaci stavebních odpadů.

   Ceník úklidových služeb naleznete na http://bruco.cz/cenik-uklidovych-sluzeb

  Komentář:

  Přidání nového komentáře:

 • Ochrana a údržba podlah

  Moje oblíbené 0 Komentářů 1

  Komentáře:

  • BRUCO Spol. s r.o. 14.07.2015 19:11:40

   Ochrana a údržba všech typů podlah patří do komplexní nabídky úklidových služeb, kterou provádí mobilní tým BRUCO při generálním čištění podlah, v případě položení nových podlahových krytin nebo také jako servisní údržbu. Ošetřování podlahových krytin má velký vliv na jejich vzhled, prodlužuje jejich životnost a usnadňuje denní údržbu. ošetření PVC ochrannými emulzemi a vosky, ošetření mramorů a teracových dlažeb ochrannými emulzemi a vosky, impregnace dlažeb, mramorů, teraca, krystalizace mramorů a teraca, ošetření parket a dřevěných podlah impregnačními oleji, ošetření laminátových podlah ochrannými emulzemi a vosky, impregnace koberců, ošetření dalších typů povrchů dle požadavků zákazníka, V rámci pravidelného úklidu poskytujeme komplexní systém péče o podlahy, který zahrnuje následující činnosti – základní čištění, ošetření povrchu a denní údržbu.

   Ceník úklidových služeb naleznete na http://bruco.cz/cenik-uklidovych-sluzeb

  Komentář:

  Přidání nového komentáře:

 • Výškové čistící práce

  Moje oblíbené 0 Komentářů 1

  Komentáře:

  • BRUCO Spol. s r.o. 14.07.2015 19:12:12

   Specialisté mobilního týmu BRUCO v rámci výškových prací zajišťují: mytí oken, prosklených ploch a světlíků, čištění ocelových konstrukcí, čištění osvětlení, rozvodů VZT, klimatizace, sprinklerů atd., tlakové mytí prosklených plášťů budov, tlakové mytí fasád, Výškové čistící práce jsou prováděny z vysokozdvižné plošiny, mobilního lešení nebo pomocí klasické horolezecké techniky.

   Ceník úklidových služeb naleznete na http://bruco.cz/cenik-uklidovych-sluzeb

  Komentář:

  Přidání nového komentáře:

 • Generální úklid

  Moje oblíbené 0 Komentářů 1

  Komentáře:

  • BRUCO Spol. s r.o. 14.07.2015 19:13:08

   Mobilní tým BRUCO se více než 15 let specializuje na jednorázový generální úklid a servisní generální úklid. Jednorázový generální úklid zpravidla zahrnuje tyto úklidové práce strojové čištění podlah kotoučovým strojem, strojové čištění podlah mycím automatem, strojové čištění rozsáhlých ploch velkokapacitním mycím strojem, mytí oken, výloh a prosklených ploch, kompletní úklid sociálních zařízení vč. zařizovacích předmětů, čištění těžko dostupných míst, např. pod regály, pod paletami atd., čištění koberců, čištění čalounění a další speciální úklidové práce, které vyžaduje charakter zakázky: výškové práce, např. čištění osvětlení, rozvodů VZT, klimatizace atd., čištění eskalátorů a travelátorů, ošetření všech typů povrchů Servisní generální úklid (pravidelný generální úklid) provádíme na základě servisní smlouvy, v předem dohodnutých intervalech a požadované náplni.

   Ceník úklidových služeb naleznete na http://bruco.cz/cenik-uklidovych-sluzeb

  Komentář:

  Přidání nového komentáře:

 • Ostatní úklidové a čistící služby

  Moje oblíbené 0 Komentářů 1

  Komentáře:

  • BRUCO Spol. s r.o. 14.07.2015 19:15:33

   V rámci komplexní nabídky úklidových služeb dále nabízíme čištění eskalátorů a travelátorů, strojové čištění eskalátorů a travelátorů mokrou cestou. Dále čištění graffiti, čištění a odstranění graffiti a antigraffitové nátěry. Přistavení kontejnerů, odvoz a likvidace odpadu.

   Ceník úklidových služeb naleznete na http://bruco.cz/cenik-uklidovych-sluzeb

  Komentář:

  Přidání nového komentáře:

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky