VoIP

Zkratka VoIP, tedy Voice over Internet Protocol, tato technologie umožňuje přenos digitalizovaného hlasu za pomocí protokolů UDP/TCP/IP. Tuto technologie bezdrátových telefonů můžete využívat pro telefonování pomocí Intranetu nebo Internetu.