LCD LED

LCD (liquid crystal display) tedy zobrazovací zařízení, displej, složený z omezeného počtu monochromatických nebo barevných pixelů. Tyto pixely musí být seřazeny před zdrojem světla. V našem případě jsou to tedy LED diody. Jedná se tedy stále o LCD televize či monitory, ovšem s tím rozdílem, že jsou podsvíceny LED diodami. Tuto technologii právě pomalu střídá technologie OLED, která nepotřebuje podsvícení, jelikož se rozsvěcují samotné obrazové body.

Technologii LCD můžeme dělit na několik skupin:

TFT (Thin Film Transistor)

Jedná se o obecné označení všech LCD panelů. Jedná se o nanesení tranzistorů na tenkou vrstvu, kde tyto tranzistory pak ovládají jednotlivé subpixely. Tyto subpixely pak mají specifickou výrobní technologii. Tato TFT vrstva je u většiny LCD panelů stejná.

TN (Twisted Nematic)

Jedna z nejstarších technologií LCD panelů, která se používá již od samého začátku. TN panely se vyznačují tím, že mají nízké výrobní náklady a velmi rychlou odezvu zobrazení. Nicméně ve všem ostatním prakticky zaostávají. Mají pouze 6bitové barvy a velmi malé pozorovací úhly. Tyto pozorovací úhly se navíc mění podle toho, z jaké strany se díváte. Tento problém se snaží řešit pomocí takzvaného filmu, takže následné panely nesou označení TN+Film.

Jak to funguje?

Krystal propouští světlo v klidovém stavu, tedy stavu, kdy není přivedeno napětí na elektrody. Pro zobrazení tmavé barvy pak stačí přivést na dvojici elektrod napětí. Tím se stočí molekuly uvnitř krystalu a proud světla se zastaví. U TN panelů se můžeme setkat i s takzvaným mrtvým pixelem. Je to stav, kdy se s pixelem něco stane a neustále svítí. Jiné technologie tento problém nemají.

VA (Vertical Alignment)

Na začátek je potřeba dodat, že samotné označení VA se vždy používá ještě s nějakým doplňujícím písmenem a proto by nikdy u LCD panelů nemělo být uváděno jako technologie pouze VA. Setkat se můžete s technologiemi MVA, P-MVA, A-MVA nebo S-MVA. Dále jsou to PVA a S-PVA. Obecně tato technologie vylepšuje kontrast a pozorovací úhly. Nakonec přišel Samsung s technologií cPVA. Ač se jedná o velmi kvalitní technologii, stále nedokáže dosahovat takových kvalit, jako IPS.

Jak to funguje?

U VA panelů se již molekuly v krystalech nechovají tak, jako u TN, tedy se nestáčejí do šroubovice. Molekuly jsou v krystalech uspořádány stromečkové a otevírají se při rozsvícení. Nedochází ani k mrtvým pixelům, protože pixel ve vypnutém stavu nepropouští světlo a tedy nesvítí.

IPS (In Plane Switching)

Podobně, jako u VA, i IPS by mělo mít vždy nějaké písmeno, které bude jasně označovat, o jakou IPS technologii se jedná. Mezi IPS tedy patří S-IPS, AS-IPS, H-IPS nebo e-IPS. Modernější jsou pak UH-IPS a H2-IPS. Tyto technologie umožnily rychlejší odezvu a dohánějí tak TN panely. Také se mnohonásobně zlepšilo využití plochy a tedy kontrast a jas. Technologie S-IPS 2 se pak navrací k rohlíčkovému tvaru pixelů a opět zlepšení kontrastu a jasu.

Jak to funguje?

Pixely v klidovém stavu, tedy takové, na které není přivedeno napět, nepropouští světlo. Tyto pixely jsou v takovémto stavu všechny uspořádány do jedné roviny. Jakmile se na ně přivede napětí, natočí se o 90° a zajistí se tak propustnost světla. Následně může být pixel polarizován a zobrazovat dané barvy.

PLS (Plane to Line Switching)

Tato technologie je založena na IPS a přišel s ní Samsung, aby se mohl odprostit od PVA panelů a vyplnit svoji mezeru na trhu profesionálních monitorů. Oproti H-IPS poskytuje PLS o něco lepší kontrast a náklady na výrobu a energetickou spotřebu jsou také trochu nižší. Nicméně princip fungování panelu je naprosto stejný jako u IPS.