Energetická třída

Energetická třída spotřebičů informuje o jejich spotřebě a hlavně úspoře energie. S energetickými třídami se setkáváme především u běžných spotřebičů v domácnosti, jako jsou ledničky, pračky, myčky nádobí, trouby, sporáky, ale i žárovky, zářivky, také televize a u mnoho dalších. Přestože existuje 7 energetických tříd (A - G), v dnešní době je nejčastěji povoleno vyrábět zboží jen v kategorii A a jejich úsporných variantách, které se značí znaménkem +.

Energetické třídy

Úspora energií čili i financí roste s počtem hvězdiček, nejvýraznější úsporu nám tedy přinášejí třídy A+, A++ a A+++. V některých případech jsou tyto třídy označovány jako A-25%, A-30% a A-45%. Ukazují tak, o kolik jsou úspornější oproti klasické třídě A. Četnost jednotlivých kategorií se také liší u různých druhů spotřebičů. Od ledna roku 2013 se nesmí prodávat ledničky, pračky a mrazáky s třídou A a horší.

Přehled o zařazení spotřebiče do energetické třídy nalezneme na energetickém štítku, kterým musí být každý spotřebič označen. Štítek nás přehledně informuje o energetické náročnosti spotřebiče a, jeho roční spotřebě v kWh. Pomocí tohoto údaje lze vypočítat, kolik za rok ušetříme zakoupením úspornějšího spotřebiče. Obecně je u chladniček a mrazniček úspora A+++ zhruba o 30 % větší než u A++ a o celých 50 % lepší než u A+. U praček je kategorie A+++ v průměru o 22 % úspornější než nejnižší třída A+.

Shrnutí

  • energetické třídy značí úspornost a spotřebu elektrických spotřebičů
  • v dnešní době je povoleno využívat třídy A, A+, A++ a A+++
  • třídy se liší u kategorií spotřebičů
  • o energetické třídě a spotřebě spotřebiče informují energetické štítky
  • pravidla pro užívání energetických tříd určuje EU
  • u nás správnost energetických tříd a štítkování kontroluje Státní energetická inspekce a Česká obchodní inspekce