Common Interface

Common Interface (zkráceně také CI) je rozhraní, které je často zabudováno v televizorech či set-top boxech. Rozšíření Plus (CI+) je oproti původnímu standardu doplněno o schopnost využívat digitální vysílání. Common Interface funguje jako univerzální zdířka, do níž lze vložit mnohá vylepšení pro televizi nebo set-top box.

Nejčastějí využívaný modul pro slot CI (respektive CI+) je dekodér pro satelitní kartu. Toto rozhraní tedy najdeme u televizorů s integrovaným satelitním TV tunerem DVB-S nebo DVB-S2. Pomocí dekodéru a satelitní karty lze přijímat šifrovaný satelitní signál přímo v televizoru bez samostatného satelitního přijímače. V České Republice je tato služba pro slot CI+ využívaná společností Skylink.

K čemu slouží rozhraní CI

  • k rozšíření funkcí televizorů a set-top boxů
  • především k vložení dekodéru se satelitní kartou

Televize s rozhraním CI >>