Jak funguje GPS navigace

Jak funguje GPS navigaceGlobal Positioning System (chcete-li GPS) je soustava sedmadvaceti družic poháněných solární energií. Tyto družice obíhají Zemi ve výšce 20 000 kilometrů. Jejich oběžné dráhy jsou upraveny tak, že z kteréhokoliv místa planety vidíte vždy minimálně 4 z 24 funkčních družic. Tři družice, chybějící do celkového souču 27, jsou rovněž na oběžné dráze. Do provozu se však uvádí pouze tehdy, pokud se některá z ostatních družic porouchá.

Každá družice vysílá elektromagnetický signál – mikrovlnný paprsek. Tento signál oznamuje její přítomnost každému, kdo má přijímací zařízení. GPS přijímače dokonce přijímají signál hned ze čtyř družic zároveň. Zabudovaný počítač tyto signály zpracuje a vypočítá přesnou vzdálenost přijímače od všech čtyř družic. Tím určí svou polohu s přesností na několik metrů.

K určení polohy ve skutečnosti stačí signál pouze ze tří družic. Čtvrtý signál slouží ke kontrole a potvrzení výsledku výpočtu. Pokud se poloha vypočítaná ze signálů družic A-B-C neshoduje se získanou polohou z družic A-B-D, přijímač kontroluje další kombinace do té doby, dokud nedojde ke shodě.

Vzdálenost mezi družicí a GPS přijímačem definují časové signály. Družice začne přesně ve 14.30 vysílat určitý signál, který si GPS přijímač ve stejný čas generuje, ale nevysílá. Signál z družice doletí vždy s mírným zpožděním a díky tomuto prodlení je možné spočítat vzdálenost od družice. K vypočtení polohy přijímač využívá malých rozdílů mezi signály od jednotlivých družic.

A-GPS u mobilních telefonů urychlí zjištění polohyA-GPS u mobilních telefonů urychlí zjištění polohy

GPS přijímače tedy žádný signál nevysílají. Je to proto, že GPS byla původně vyvinuta pro armádu. A žádný voják nechce být díky vysílaným signálům nápadný. U mobilních telefonů se využívá spíše Asistované GPS (A-GPS). Jakmile zapnete GPS v telefonu a GPS si není jistý, kde se zrovna nachází družice, stáhne si informace o přesné dráze družic a jejich palubní čas. Tím se značně zkracuje tzv. studený start, kdy GPS přijímač vyhledává satelity.

Je k GPS potřeba internetové připojení?

Spousta uživatelů si myslí, že GPS dokáže navigovat pouze s připojením k internetu. To je však omyl. Připojení k internetu potřebujete, pouze pokud si stahujete mapové podklady online. Pokud je máte nahrané v zařízení, můžete vypnout i funkci asistované GPS a tím zrušit závislost GPS na internetovém připojení. Přijímač sice bude satelity vyhledávat déle, ale v zahraničí, či mimo dosah mobilního internetu, vás bez problémů navede.

 

 

Mohlo by vás zajímat


Pohřbili jsme 13 mýtů o elektru

I kolem elektrospotřebičů se šiří veliké množstvý pověr, mýtů a polopravd. Zaměřili jsme se na ty nejčastější a pořádně je prozkoumali.

Přečíst více >>

Dovoláte se vždy, když máte plný signál?

Mysleli jste si, že když vám telefon ukazuje plný signál, tak se bez problémů dovoláte? Nemusí to být vždy pravda!

Přečíst více >>

10 překvapivých zajímavostí o internetové době

Víte, že na světě je více aktivních mobilních telefonů než lidí? A současnost nabízí ještě mnohem zajímavější statistiky. Pojďme na ně!

Přečíst více >>

Líbí se vám tento článek?

Podobné články