Hasicí přístroj v autě není luxus

Vozit v osobním automobilu hasicí přístroj není povinné, přesto jeho přítomnost ve vozidle dokáže v případě krizové situace zabránit velkým škodám.

V některých zemích je hasicí přístroj součástí povinné výbavy. Vyžadují ho například v Polsku, Řecku, Rumunsku, Turecku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Bělorusku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Rusku a v Belgii u vozidel tam registrovaných. V Česku není povinný. Zůstává tak na uvážení každého motoristy, zda svůj vůz vybaví hasicím přístrojem nebo ne.

Hasicí přístroj v autě není luxusJaký vybrat

Do osobních vozidel je nejvhodnější práškový hasicí přístroj, alespoň kilový, nejlépe však dvoukilový (vodní ani sněhový se do vozidel nedoporučuje). Kvalitní práškový hasicí přístroj vyniká překvapivě vysokou účinností, přičemž jeho životnost je přibližně dvacet let a jednou ročně by měl projít servisní prohlídkou (ta není v případě soukromého využívání vozidla povinná). Ceny se pohybují v případě kilového přístroje mezi 200-400 Kč, přičemž opětovné naplnění vyjde zhruba na 50 Kč/kg.

Hasicí přístoj nebo sprej

Na trhu jsou i tzv. hasicí spreje, které jsou mnohem skladnější a o něco levnější než klasické hasicí přístroje. Motoristé je často kupují v domnění, že tyto spreje nahradí například dvoukilový hasicí přístroj. Samotná účinnost sprejů je daleko menší (na rozdíl od hasicích přístrojů není u sprejů jejich účinnost definována). Hasicí sprej využijete nanejvýše na začáteční malé požáry. V paměti je nutné mít, že spreje jsou náchylné na změny teplot a příliš jim nesvědčí horko ani mráz.

Požár auta může potkat každého

Požáry osobních automobilů vznikají z několika příčin. Nejčastěji se jedná o závady na palivovém systému, různé netěsnosti nebo zkraty na vodičích akumulátoru či zkraty po zásazích do elektroinstalace. Výjimkou nejsou ani úmyslná založení nebo vznícení od rozehřátého výfuku. Objevují se také kuriózní případy vzplanutí. Například když řidič vyhodil nedopalek cigarety předním okénkem ven, ale zadním se nedopalek vrátil zpět do vozu, kde došlo ke vznícení zadních sedadel. Důležité je upozornit, že vzplanutí vozidel kvůli technické závadě se netýká pouze starých vozidel, ale objevuje se i u nových. Každoročně vyjíždějí hasiči k více než dvěma tisícovkám požárů v dopravě, při kterých zemře zhruba čtyřicítka osob. Vzácné nejsou ani požáry vozidel způsobené dopravní nehodou.

Jak se chovat při požáru automobilu?

Při podezření na požár (kouř, zápach spáleniny) je potřeba rychlezastavit na bezpečném místě a vypnout motor. Opusťte vozidlo a s připraveným hasicím přístrojem proveďte vizuální kontrolu. Pokud hoří motorový prostor, nikdy zcela neotevírejte kapotu! Haste nejprve jens lehce pootevřenou kapotou motoru, abyste zabránili přístupu vzduchu.  Nemáte-li hasicí přístroj k dispozici, lze použít na hašení zasaženého místa deku, kabát či něco, co by zabránilo přístupu vzduchu, a požár se nemohl šířit. Toto doporučení platí jen v případě, že se jedná o začínající požár. V případě většího požáru počkejte na příjezd požární jednotky v bezpečné vzdálenosti. Dojde-li k požáru vozidla následkem dopravní nehody, přednost má vždy záchrana lidských životů.

Za celkem zanedbatelný finanční obnos lze v případě potřeby zabránit daleko větším škodám či dokonce újmě na zdraví. Doporučujeme hasicí přístroj připevnit pod sedačku či na jiné dobře přístupné místo. Pod zavazadly vám nebude nic platný, protože v případě požáru automobilu jde o vteřiny.

Líbí se vám tento článek?

Podobné články