Pojištění schopnosti splácet

Při nákupu zboží na splátky je možné si sjednat pojištění schopnosti splácet úvěr a získat tak jistotu pro případ nenadálé situace.

Pojištění schopnosti splácet dává jistotu Vaší rodině, že budete schopni splácet úvěr i v případě nenadálé situace – dlouhodobé nemoci, ztráty zaměstnání nebo invalidity III. stupně či úmrtí.

 

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí

Pojistné plnění:
Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti odpovídá výši Vaší měsíční splátky nebo v případě invalidity nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku Vašeho úvěru.

Podmínky:

 • být mladší 60ti let
 • nebýt ve starobním, částečném nebo plném invalidním důchodu
 • být dle svého vědomí zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti nebo nebýt nemocen za uplynulých 12 měsíců déle než 30 po sobě jdoucích dní


Cena pojištění:

 • 3,34% z měsíční splátky

 

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí

Pojistné plnění:
Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti odpovídá výši Vaší měsíční splátky nebo v případě invalidity nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku Vašeho úvěru.

Podmínky:

 • být mladší 60ti let
 • nebýt ve starobním, částečném nebo plném invalidním důchodu
 • být dle svého vědomí zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti nebo nebýt nemocen za uplynulých 12 měsíců déle než 30 po sobě jdoucích dní
 • být zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a být zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
 • nebýt ve zkušební době
 • nesmíte zrušit se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani Vám nesměl být zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele
 • neobdržet od zaměstnavatele, ani nezaslat zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou


Cena pojištění:

 • 6,99% z pravidelné měsíční splátky 


Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky