Nejčastěji kladené otázky pro splátky

Jak mám postupovat, když chci zboží reklamovat?

Reklamaci můžete uplatnit na kterékoliv naší prodejně. Zboží nám přivezete osobně, u rozměrnějšího zboží (pračky, ledničky, velké televize) zavolejte předem na naši zelenou linku 800 11 65 29. V tomto případě Vás navštíví v nejbližším termínu servisní technik. Návštěva technika u vás doma je v případě záruční opravy zdarma. Na servis se můžete obrátit také přímo. I v tomto případě máte vše zdarma.

Jaké doklady potřebuji pro vyřízení reklamace?

Požadujeme potvrzený záruční list s vyznačením data prodeje, případně záruční list nepotvrzený zároveň s originální účtenkou. Pokud jste záruční list neobdrželi (u drobnějšího zboží se to může stát), stačí předložit originál účtenky.

Musím zboží reklamovat ihned po zjištění vady?

Záleží na Vás, kdy se rozhodnete zboží reklamovat. Doporučujeme ale závadu reklamovat co nejdříve. Je nutné si uvědomit, že i když zboží nepoužíváte, záruční doba stále běží.

Pokud účtenku ztratím, můžu i přesto reklamaci uplatnit?

Ano. Pomůže nám, pokud předložíte jakýkoliv doklad, podle kterého bychom mohli prodej v našem systému dohledat (v případě platby kartou výpis z účtu, pokud jste zboží pořizovali na splátky pak úvěrovou smlouvu, apod.).

Mohu zboží reklamovat v jiné prodejně, než v té, kde jsem zboží zakoupil?

Ano, zboží můžete reklamovat v kterékoliv prodejně OKAY na území ČR.

Co když koupím výrobek už vadný? Mám nárok na výměnu?

Ano, standardně poskytujeme garanci za zjevné vady do 48 hodin. V této lhůtě zboží automaticky vyměníme za jiné a to i v případě mechanického poškození. Pokud tuto lhůtu nestihnete a zboží přinesete do 14ti dnů, vyměníme Vám zboží za jiné pouze v případě, že zboží nejeví známky používání a povaha vady vylučuje možnost vnějšího zavinění.

Jaký je další postup po uplatnění reklamace?

Zboží odesíláme do autorizovaného servisu k opravě.

Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?

Většinu reklamací vyřizujeme do 20ti dnů, ačkoli zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Pouze ve složitějších případech využíváme maximální, zákonem definovanou lhůtu na vyřízení reklamace.

Jak přesně se zákonná 30ti denní lhůta na vyřízení reklamací počítá?

Lhůta začíná běžet následující den po předání zboží do reklamace, přičemž se počítají dny kalendářní, tj. včetně sobot, nedělí i svátků.

Jak mohu zjistit stav, ve kterém se moje reklamace nachází?

Na našich webových stránkách v sekci SERVIS si můžete jednoduše ověřit stav reklamace on-line. Stačí zadat číslo reklamace z reklamačního formuláře. Vstup do formuláře na ověření stavu reklamace.

Musí mít zboží při reklamaci originální obal?

Nemusí, zboží můžete reklamovat i bez původního obalu. Máte-li však originální obal k dispozici, doporučujeme jej použít. Originální obaly svou jedinečnou konstrukcí poskytují výrobku maximální bezpečnost při přepravě.

Mohu poslat k reklamaci výrobek bez příslušenství?

Samozřejmě. Reklamační technik tuto skutečnost vyznačí na reklamační protokol.

Mohu se na autorizovaný servis obrátit přímo? Kde zjistím kontakt na servis?

Ano, samozřejmě můžete. Seznam autorizovaných servisů i s kontakty bývá uveden na záručním listě, další možností je internet. K uplatnění reklamace potřebujete záruční list vyplněný prodejcem. Servis je povinen provést záruční opravu zdarma v zákonem stanovené 30ti denní lhůtě.

Jakou mám možnost, pokud servis opravu jako záruční neuzná nebo nedodrží dohodnutý termín?

Obraťte se na kteroukoliv z našich prodejen, situaci prověříme a nabídneme Vám další řešení.

Poskytujete i pozáruční servis?

Ano. Vadné zboží nám můžete přinést na prodejnu. Zdarma zajistíme dopravu do autorizovaného servisu a zpět, platíte pouze cenu opravy samotné. Pozáruční servis a diagnostiku vám zprostředkujeme i v případě, že jste zboží nezakoupili u nás.

Kam se mohu obrátit, pokud nesouhlasím s vyřízením reklamace?

Nesouhlasíte-li se způsobem vyřízení reklamace, požádejte na prodejně o postoupení reklamace nadřízenému manažerovi, který je povinen do dohodnutého termínu reklamační řízení přezkoumat. V případě postoupení reklamace reklamované zboží samozřejmě nepřebíráte.
Nebudete-li spokojeni s přezkoumáním reklamace lokálním manažerem, kontaktujte nás na naší zelené lince 800 116 529.
 

 


Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky