Jak zapojit zásuvku

 

Elektrická zásuvka je samozřejmou součástí našich domovů, přesto jí musíme věnovat patřičnou pozornost. V novostavbách je potřeba dobře naplánovat jejich rozmístění v každé místnosti, abychom později nemuseli řešit hluchá místa prodlužovacími kabely. U rekonstrukcí je zase často potřeba myslet na výměnu stávajících rozvodů a zásuvek, aby splňovaly nejen naše potřeby, ale především i přísné normy.​

Akční nabídka okay

Vždy je třeba mít na paměti, že jakýkoliv zásah do elektrických rozvodů a tedy i zapojení zásuvky musí provádět odborník-elektrikář s patřičnou kvalifikací!

Ten samozřejmě všechny informace v tomto článku velmi dobře zná, není ale důvod, proč by měly být utajeny i laikům. Přehledně a postupně vysvětlíme, jak odborník zapojení 230V elektrické zásuvky provádí.

Pro zapojení zásuvek se používá kabel s měděnými vodiči o průřezu 2,5mm2 CYKY-J, v rozvaděči jištěný 16A jističem. Takový kabel má tři vodiče:

  • vodič fáze (L) je nejčastěji hnědý nebo černý, ale také může být i šedý,
  • střední vodič (N) zvaný „nula“ nebo „nulák“ má světle modrou barvu,
  • ochranný vodič (PE) kombinuje barvy zelenou a žlutou.

Jak zapojit zásuvku – zapojení jednotlivých vodičů?

Jakoukoliv práci na elektrických rozvodech provádí odborník jedině tehdy, je li vedení bez proudu, tedy při vypnutém jističi. Zapojení jednotlivých vodičů v zásuvce je podle norem ČSN 33 2130 a ČSN 33 2180 při pohledu zepředu následovné:

Jak zapojit zásuvku

Schematické elektrické zapojení zásuvky (pohled zepředu)

 

  • fáze připojena na levou dutinku,
  • střední vodič připojen na pravou dutinku,
  • ochranný vodič připojen na ochranném kolíku, který je nahoře uprostřed.

Jako první zapojujeme fázový vodič

  1. Nejprve vždy zapojujeme fázový vodič, který má, jak již bylo zmíněno, hnědou (někdy černou) barvu. Pokud se díváme přímo do zásuvky, je to vodič, který zapojujeme k levé zdířce.
  2. Dále zapojíme na pravou zdířku světle modrý nulový vodič.
  3. Jako poslední připojíme zeleno-žlutý ochranný vodič na středový kolík zásuvky.

Jak zapojit zásuvku schéma

Reálné elektrické zapojení zásuvky (pohled zepředu)

Pozor na izolaci všech kabelů!

V souvislosti se zapojením dbejte také na to, aby každý zapojovaný kabel měl dostatečnou izolaci, která není v žádném místě nijak poškozena. To by mohlo mít dalekosáhlé důsledky. Je třeba také počítat s dostatečnou délkou kabelů, což oceníte při jakýchkoliv pozdějších zásazích.

Jak zapojit zásuvku – rady na závěr

Jakmile je zásuvka správně zapojena, stačí na ni umístit plastový kryt vybrané barvy, zapnout jistič a poprvé vyzkoušet. Pokud nemáte důvěru v práci elektrikáře, raději napoprvé připojte nějaký straší, už nepotřebný spotřebič.